بی تردید منابع انسانی در همه اعصار و قرون، مهمترین عامل دستیابی به توسعه بشمار میرفته و همواره به عنوان موتور توسعه مطرح است.

پرستاران  نقش اساسي در تداوم مراقبت و ارتقاي  سطح سلامت  افراد را دارند که  در واقع  این امر موجب تسریع روند درمان میشود

افراد بدون صلاحیت و دانش پرستاری نباید در خانه های مردم نقش پرستار را ایفا کنند و افرادی باید این مسئولیت را به عهده بگیرند که صلاحیت حرفه ای انجام این کار  و مدارک معتبرداشته باشند

در مجموعه ی همیار درمان اصل بر این بوده که افراد تحصیل کرده و با تجربه به کار گمارده شوند

اصل مهم  منابع انسانی در گروه همیار درمان   که بر پایه   استعداد ، تجربه ، تحصیلات و… میباشد بر آن شده که امروزه ما  بالغ بر2000 نفر درمانگر با صلاحیت  و دلسوز را آماده به خدمت در تیم خود داشته باشیم .

 نیروی های انسانی در مجموعه همیار درمان از فیلتر های زیر عبور می کنند:

 1. تحصیلات
 2. استعداد
 3. تجربه
 4. ارائه مدارک تحصیلی
 5. ارائه کارت بهداشت به روز
 6. ارائه گواهی عدم سوپیشینه
 7. ارزیابی و شخصیت شناسی توسط سوپروایزر آموزشی مجموعه
 8. ارزیابی توانایی های فردی
 9. سطح روابط عمومی
 10. ارزیابی شرایط جسمانی و ظاهری
 11. ارزیابی سلامت روان
 12. ارزیابی عاطفی و دلسوزی فرد
×

همیار درمان همراهی برای سلامتی شما

×